Liên hệ

Để nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật hoặc xử lý sự cố với ví, đào coin, hoặc những câu hỏi chung khác, hãy truy cập DIỄN ĐÀN DASH hoặc một trong rất nhiều tài nguyên khác của cộng đồng.
Với những câu hỏi khác, hãy sử dụng đường link này.

Contact us.
Dash
1475 North Scottsdale Road, Suite 200
Scottsdale, Arizona 85257-3538
USA

TRUY CẬP DIỄN ĐÀN DASH

Để nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật hoặc xử lý sự cố với ví, đào coin, hoặc những câu hỏi chung khác, hãy truy cập DIỄN ĐÀN DASH hoặc một trong rất nhiều tài nguyên khác của cộng đồng.

Danh sách gửi thư

Nếu bạn muốn được cập nhật thông tin mới nhất? Hãy tham gia vào danh sách gửi thư của chúng tôi.

Diễn đàn & Mạng xã hội

Tình nguyện