Giúp Xây dựng Tiền Mặt Số

Tham gia và kiếm Dash bằng việc cung cấp năng lực, bảo mật hoặc phát triển mạng lưới Dash

dash-network

Hỗ trợ mạng lưới

Bất cứ ai cũng có thể đóng góp cho Dash

Key

Cài đặt một Masternode và tạo sức mạnh cho mạng lưới Dash

Giúp bổ sung năng lực cho Dash bằng việc vận hành một Masternode hoặc tham gia dịch vụ chia sẻ. Những người vận hành Masternode sẽ được trả thưởng cho việc cung cấp dịch vụ phi tập trung cho những người dùng.

Cài đặt một Masternode
Mining

Bắt đầu Đào Dash và đảm bảo an ninh cho mạng lưới Dash

Đào Dash sử dụng máy tính của bạn hoặc các phần cứng chuyên biệt. Những thợ mỏ được trả công cho việc bảo đảm an toàn cho mạng lưới Dash.

Bắt đầu đào
DashTech

Phát triển mạng lưới với việc cấp vốn Blockchain

Mạng lưới Dash cấp vốn cho những đề xuất chiến thắng mỗi tháng cho bất cứ thứ gì có thể giúp cải thiện Dash như thuê các lập trình viên, đưa ra các quyết định, hoặc tích hợp giải pháp thanh toán Dash vào những cửa hàng trực tuyến hay cửa hàng thông thường.

Gửi một Đề xuất