Đồ hoạ cho Quảng cáo

Những đồ hoạ này có thể được sử dụng cho việc hiển thị trong các dịch vụ trực tuyến, những thiết lập cho cửa hàng bán lẻ, cho việc in ấn hoặc các mục đích quảng bá khác.

Dash hiện đang cải tiến trang web này với tất cả những nội dung sang một dấu hiệu nhận dạng mới đã được chấp nhận bởi cộng đồng. Hãy sử dụng những tài nguyên và hướng dẫn dưới đây để thay thế cho những cái cũ.Raw Code snippet for scalable SVG

Copy and paste code below


						
					

Result

D_coin

Nhận dạng thương hiệu của Dash

Mẫu màu

Đây là những đề xuất hướng dẫn sử dụng để duy trì tính nhất quán của tính thẩm mỹ thiết kế cho thương hiệu của Dash.

Blue

RGB: 0, 141, 228

CMYK: 76, 38, 0, 0

Hex: #008de4

PANTONE: 2925c

White

RGB: 255,255,255

CMYK: 0,0,0,0

Hex: #ffffff

PANTONE: -

Deep blue

RGB: 1, 32, 96

CMYK: 100, 94, 31, 29

Hex: #012060

PANTONE: 534c

Gray

RGB: 120, 120, 120

CMYK: 54, 46, 45, 11

Hex: #787878

PANTONE: Cool Gray 9 C

Midnight Blue

RGB: 11, 15, 59

CMYK: 100, 96, 41, 53

Hex: #0b0f3b

PANTONE: 5255c

Black

RGB: 17, 25, 33

CMYK: 82, 71, 59, 75

Hex: #111921

PANTONE: Black 6 C

Mẫu chữ

Đây là những đề xuất hướng dẫn sử dụng để duy trì tính nhất quán của tính thẩm mỹ thiết kế cho thương hiệu của Dash.

Roboto Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890?!%

Montserrat

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890?!%