Trường học Dash

bởi Amanda B. Johnson

Về Dash: detailed

Dash: Detailed đã được xuất bản mỗi thứ tư hàng tuần từ khi lần đầu được công bố vào tháng 6 năm 2016.

Được trình bày và biên soạn bởi Amanda B. Johnson, và được sản xuất bởi Pete Eyre, xê ri video này được cấp vốn trực tiếp bởi ngân quỹ của Dash dựa trên sự bỏ phiếu của những cổ đông, tạo nên một chương trình trên Youtube đầu tiên trên thế giới được cấp vốn bởi blockchain. Với việc phân tích sự kiện, cập nhật tin tức sản phẩm, và các cuộc phỏng vấn cho những chuyên gia trong ngành, DASH: Details rất phù hợp cho các nhà đầu tư giầu kinh nghiệm cũng như những người mới.

Dash Detailed: Team

Amanda B.Johnson

Host&Writter

Pete Eyre

Video Editor